Chliv

Ti, kdo jsou dostatečně finančně zajištěni, jsou na tom v každém ohledu lépe než ti, jimž se peněz nedostává. A nezdá se, že by tomu mohlo být někdy jinak.

Kapka ke kapce

Voda má jednu velmi nepříjemnou vlastnost a to, že si vždycky najde cestičku a nemusí to být zrovna ta, kterou ji naplánuje člověk.

Regulace toků, řek potoků apod, je docela běžnou činností, kterou se člověk snaží přírodě vnutit svá pravidla. Odklání toky řek, snaží se vytvořit hlubší koryta řek a potoků a zcela nevhodně si staví domy v oblastech, kde běžně bývaly záplavy. Nechápe, že příroda celá tisíciletí budovala svá řečiště podle sebe, podle členitosti terénu, a ne podle toho, kde se to člověku hodí. Není proto divu, že při větších průtocích, třeba po přívalových deštích, se řeky snaží dostat zpět do svých původních koryt a řece je úplně jedno, jestli si tam někdo postavil dům.

kapka

Člověk také v městech některé potoky tzv. zatrubnil. Všimli jste si, že potok, který přitéká do města najednou někde zmizí a objeví se třeba až o několik kilometrů dál za městem? Ano, pod celým městem teče v potrubí a vy ani nevíte, že pod chodníkem, po kterém jdete, teče potok. Jenže co když přijdou silné deště a potrubí není schopné pojmout všechnu vodu? Odpověď není složitá, voda se rozleje před vstupem do potrubí. Nebo si po cestě v potrubí najde trhlinu a potrubí doslova rozerve. Voda se nikdy nepodřídí.

potok

Voda si cestu najde i nejmenší trhlinou a ta se bude postupně zvětšovat. Abyste podobné katastrofě předešli ve svém domě, měli byste občas nechat zkontrolovat své vodovodní a kanalizační potrubí odborníkem. Detekce úniku vody může ukázat i malinkou trhlinu, která časem přeroste ve velký problém a velkou finanční ztrátu, pokud dojde ke skutečné havárii, a rozhodně nemusí jít o přírodní katastrofy, stačí když dlouhodobě uniká vody někde ve zdi, kterou tímto podmáčí a posléze zeď spadne. Voda je živel, říkáme při povodních, ale ona může být nebezpečná i když někde nenápadně kape a hledá si cestičku. Až ji najde, bude pozdě.