Chliv

Ti, kdo jsou dostatečně finančně zajištěni, jsou na tom v každém ohledu lépe než ti, jimž se peněz nedostává. A nezdá se, že by tomu mohlo být někdy jinak.

Jaké problémy má dnes české zemědělství

Je faktem, že bez zemědělství se zkrátka nenajíme, a to ať už jsme vegetariáni nebo jíme všechno. Proto je zajímavé, že se jen málokdo zajímá nad tím, jaké mají dnešní zemědělci problémy. A věřte, že ty jsou velmi často skutečně velké, a mnoho z nich kvůli nim končí.

Jedním z nich je stále se zvyšující sucho v krajině. Asi jste si všimli, že prakticky každý rok je na jaře a začátkem léta nedostatek srážek. Bohužel, na rozdíl od klasických zahrádek se na polích nedá příliš dobře využít zalévání, rozhodně ne v dostatečném množství.

pšenice před sklizní

Důsledkem je menší sklizeň, což samozřejmě znamená méně peněz za prodej. Když se toto spojí s dalšími problémy, které budou uvedeny níže, je jasné, jak to může být likvidační.

Jedním z dalších věcí, se kterými se musí vypořádávat, jsou požadavky ochranářů. Ti nyní chtějí, aby se zachovávaly remízky a polní cesty, neboť představují úkryty pro polní živočichy. Také požadují omezení používání těžké techniky při polních pracích.

Z hlediska ekologie je to samozřejmě správný přístup, ovšem pro zemědělce to znamená další snížení zisků. Je totiž jasné, že prostor polních cest a remízků nelze využít k pěstování plodin, což se opět negativně projeví na výnosech. Těžká technika je pak efektivnější než jiná.

rozsáhlá pole s řepkou

Tím největším problémem je však nakonec systém dotací a také výkupní ceny. Ty jsou totiž takové, že se zemědělcům mnohdy nevrátí ani náklady, zvláště pak v živočišné výrobě. Proto raději prodávají do zahraničí, kde za ně dostanou více. A je to také důvod, proč se pěstuje především řepka a kukuřice, které lze pěstovat s nejvyšším ziskem ze všech plodin.

Když se na to vše podíváme dohromady, zjistíme, že to zemědělci nemají vůbec jednoduché. Rozhodně by tedy byla potřeba restrukturalizace zemědělství tak, aby se sladily zájmy přírody, potřeby lidí a aby bylo výhodné. Jen tak lze současnou situaci napravit.