Chliv

Ti, kdo jsou dostatečně finančně zajištěni, jsou na tom v každém ohledu lépe než ti, jimž se peněz nedostává. A nezdá se, že by tomu mohlo být někdy jinak.

Proč většina lidí dává přednost rodinnému domu se zahradou


Každý z nás má svou vlastní pÅ™edstavu o tom, jak by mÄ›lo vypadat jeho ideální bydlení. Co vÅ¡ak možná mnoho lidí pÅ™ekvapí je fakt, že u vÄ›tÅ¡iny z nás je znaÄnÄ› podobná – rodinný domek se zahradou. Jen málokdo touží bydlet v bytÄ›, Äemuž se pÅ™izpůsobují i developeÅ™i. StaÄí se jen podívat, kolik Å™adových rodinných domků vyrostlo v posledních letech.

 

takto si Äasto pÅ™edstavujeme ideální bydlení

 

SamozÅ™ejmÄ› se můžeme ptát, proÄ nás láká zrovna tato možnost. Co má oproti tÄ›m ostatním, že ji považujeme za tak pÅ™itažlivou? PopravdÄ›, hned nÄ›kolik vÄ›cí. A tou nikoliv nejmenší je dostatek vlastního prostoru.

 

Je pravdou, že v bytÄ› se ÄlovÄ›k může cítit stísnÄ›nÄ›, i když tam bydlí sám. Vidí neustále jen ty samé ÄtyÅ™i stÄ›ny, a nemá příliÅ¡ možností pro zmÄ›nu. Vyjít si může maximálnÄ› na balkón. OvÅ¡em pokud má domek, pak má hned k dispozici více místa. To znamená, že se mu vÅ¡e jen tak neokouká, díky Äemuž nepodlehne tak snadno například ponorkové nemoci. Fakt, že si může vyjít kdykoliv na zahradu nadýchat se Äerstvého vzduchu také není k zahození.

 

panelák mnoho lidí neláká

 

Dále nesmíme zapomínat ani na soukromí. Není žádným tajemstvím, že v paneláku se zvuky rozléhají, a nemusíte se ani nijak namáhat, abyste slyšeli, co dělají vaši sousedé. To je pak poměrně nepříjemné, když mají například malé miminko, které se několikrát za noc budí, uštěkaného psa nebo domácího kutila. Samozřejmě to samé platí i obráceně, což znamená, že ostatní slyší, co děláte. A to není zrovna příjemný pocit.

 

V neposlední Å™adÄ› je tu pocit urÄité sobÄ›staÄnosti, kdy si můžeme na zahradÄ› vypÄ›stovat alespoň trochu toho vlastního jídla. JistÄ›, nebude jej ani zdaleka tolik, aby to udÄ›lalo nÄ›jaký vÄ›tší rozdíl v naÅ¡em rozpoÄtu, avÅ¡ak rozhodnÄ› není Å¡patné jíst ovoce a zeleninu, které jsme si sami vypÄ›stovali.

 

Není tedy divu, že po takovém bydlení touží mnoho lidí. Bohužel jsou zde i negativa, která si mnoho z nich neuvědomuje. A ta znamenají, že ani rodinné domky nejsou pro každého.