Chliv

Ti, kdo jsou dostatečně finančně zajištěni, jsou na tom v každém ohledu lépe než ti, jimž se peněz nedostává. A nezdá se, že by tomu mohlo být někdy jinak.

Párty na zahradě


Myslím si, že lidé, když si pořídí nÄ›jaký veliký dům, a k tomu jeÅ¡tÄ› velikou zahradu, tak by samozÅ™ejmě lidé museli mít povinnost také v tom, aby se o to vÅ¡echno starali, aby tÅ™eba se postarali o zahradu a o dům. Myslím si, že když lidé se budou pořádnÄ› starat o zahradu, tak samozÅ™ejmÄ›, že se jim ta zahrada odvdÄ›Äí svou krásou. Zahrada bude krásnÄ› zelená a pÄ›knÄ› udržovaná. Já totiž patřím k tÄ›m lidem, kteří vždycky chtÄ›jí, že když si nÄ›co pořídí, tak chci, aby to bylo perfektní, aby to nemÄ›lo žádné vady a také aby to vypadalo stylovÄ›, protože já s partnerem v létÄ› moc rádi grilujeme anebo také dovádíme u bazénu s naÅ¡imi dÄ›tmi.

Dcera se moc ráda prochází po zahradě.

Také je potom logické, že chci, aby okolí zahrady anebo okolí bazénu Äi krbu vypadalo vždycky skvÄ›le. My si vždycky k sobÄ› jeÅ¡tÄ› pozveme tÅ™eba nÄ›jaké přátelé anebo zbytek hodiny a v létÄ› vždycky grilujeme nebo opékáme a pořádáme různé zahradní párty. Když vždycky zmíním zahradní párty, tak každý se ihned těší a myslí si, že to bude nÄ›jaká bombová a pecka akce. A samozÅ™ejmÄ›, že je to takhle vždycky je. My se vždycky domluvíme se sousedy, že udÄ›láme vždycky jednou mÄ›síÄnÄ› nÄ›jakou velikou akci, tÅ™eba do dvou hodin do rána, že bude vÅ¡ude hluk, že bude hluk do dvou hodin do rána a budeme se bavit.

Na zahradě mám také okrasné květiny.

NaÅ¡tÄ›stí máme opravdu perfektní sousedy, kteří tohle chápou a vždycky nám dají prostor, stejnÄ› tohle vždycky dÄ›láme tak od Äervna do září. Protože potom už to nejde. Potom už není takové teplo, kdyby se potom dalo tÅ™eba jeÅ¡tÄ› veÄer v krátkém triÄku a v kraÅ¥asích bÄ›hat veÄer po venku. Myslím si, že lidé, když budou mít dům a zahradu, tak také mohou využívat různé zábavy na zahradÄ›, jako například my. Nebo také na zahradÄ› moc rádi hrajeme elektrické Å¡ipky, to pořádáme v létÄ› také různé turnaje. OvÅ¡em ale už ne veÄer, ale tÅ™eba nÄ›kdy odpoledne. Mnoha lidem se tohle líbí.