Chliv

Ti, kdo jsou dostatečně finančně zajištěni, jsou na tom v každém ohledu lépe než ti, jimž se peněz nedostává. A nezdá se, že by tomu mohlo být někdy jinak.

Je cestování do východních a afrických zemí bezpečné?

Asi všichni víme, že různé země mají, co se bezpečnosti týče, různou pověst. Do některých jedeme bez obav, z jiných jsme poněkud nervóznější. Ten druhý případ se týká především východních a Afrických zemí, i když nikoliv výlučně. Vzhledem k současným nepokojům sem lze zařadit například i Francii.

 

Zde je však otázkou, zda je tato pověst zasloužená. Opravdu nám hrozí nějaké nebezpečí, pokud tam odjedeme, nebo se jedná pouze o předsudky, vycházející z minulostí dané země? Odpověď na tuto otázku není tak snadná, jak by se mohlo zdát.

 

cestovat sama není mnohdy nejlepší nápad

 

Samozřejmě každá země má jiný index bezpečnosti. Zde nás může utěšit, že zrovna Česká republika je na něm poměrně vysoko. Avšak ty státy, které se nachází někde na konci, již tak bezpečné nejsou. Ať se nám to líbí, nebo ne, z nějakého důvodu nám zde hrozí určité riziko.

 

Jistě, neznamená to, že bychom tam nemohli vycestovat. Pravdou je, že různé turistické resorty bývají dost bezpečné. Pokud tedy jedeme s cestovní kanceláří a budeme se zdržovat v oblasti hotelu, není čeho se bát.

 

Jiná situace však nastane, pokud chceme cestovat po vlastní ose a spát buď v autě, nebo v některém z menších hotelů nebo motelů. Zde se již vystavujeme podstatně vyššímu riziku. To platí zvláště pro samostatně cestující ženy.

 

některé země nejsou zcela bezpečné

 

Pokud se tedy chceme tímto způsobem do některé z oněch „méně bezpečných“ zemí vypravit, je rozhodně ideální, když nepojedeme sami, nýbrž když nás pojede skupina. Nejlepší je, když v ní bude minimálně jeden muž. Tak si zajistíme největší bezpečnost.

 

Je smutné, že člověk, zvláště pak žena, nemůže bez rizika vycestovat, kam se jí zlíbí. Avšak taková je zkrátka situace, a dokud se nezmění, je mnohem lepší přijmout určitá opatření, než se vystavovat zbytečnému nebezpečí. Zdraví a život nám totiž již nikdo nevrátí. Proto také platí, že opatrnosti není v tomto případě nazbyt.